زبان تخصص حقوق تجارت بین الملل - درس ششم

زبان تخصص حقوق تجارت بین الملل - درس ششم


قیمت : 250,000 ریال
دسته بندی : ویدئوخرید محصول


Section 6

درس ششم زبان تخصصی تجارت بین الملل و حقوق تجارت بین الملل

اولین و راحت ترین شیوه یادگیری زبان تخصصی تجارت بین الملل و حقوق تجارت بین الملل 

مبتکر دوره: علیرضا رجبی - کارشناس ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین الملل از دانشگاه تهران و کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی از واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد.

این شیوه از بیان مطالب در یادگیری زبان تخصصی، از راحت ترین روشهای یادگیری میباشد که تاکنون در ایران ارائه شده است که البته حاصل سالها مطالعه و تجربه عملی در تجارت بین الملل می باشد.

متون انتخاب شده در این دوره از منابع معتبر بوده و دارای اصالت است.

در صورت مداومت در مطالعه متون و تماشای دقیق فیلم های ارائه شده بصورت ادامه دار، زبان آموز به راحتی می تواند در فعالیت های عملی تجارت بین الملل، آزمون های حقوقی و نیز نگارش  قرارداد ها به زبان انگلیسی از آمادگی بسیار بالایی برخوردار گردد. 

متن ذیل مکمل فایل ویدئویی است که میبایست برای فهم و یادگیری بهتر مطلب ارائه شده در فیلم، حتما چندین بار خوانده شود و حداقل سه تا پنج بار از روی آن نوشته شود. که البته بسته به سطح افراد میتواند مقدار مطالعه و نگارش آن کمتر یا بیشتر باشد.

 

حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به پدید آورنده آن می باشد و درصورت در اختیار قراردادن این مطالب برای استفاده دیگران نه تنها پدیدآورنده رضایت قلبی ندارد بلکه حق پیگرد قانونی توسط وی محفوظ است.

Section 6

Commercial risks (purchaser risks)

Commercial risk, also called purchaser risk, is often defined as the risk of the buyer going into bankruptcy or being in any other way incapable of fulfilling their contractual obligations. One might first think of the buyer’s payment obligations but it also covers all other obligations of the buyer, according to the contract, necessary for the seller to fulfil their obligations.

How does the seller, therefore, evaluate the buyer’s ability to fulfil their obligations? In most industrialized countries within the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) area, it is relatively easy to obtain a fair picture of potential buyers, either to study their published accounts or to ask for an independent business credit report, which is a more reliable way of dealing with customer risks. This will often also give much broader information about the buyer and their business, and not simply some selected economic figures from which the seller often cannot draw any decisive conclusions.

The more the seller understands their customers, the more they are able to respond to their individual needs and circumstances. Credit information in itself may also help the seller to reach new customers and to build, nurture and maximize lasting customer relationships. It thus forms a vital part of establishing the structure of a potential export transaction and, in particular, the terms of payment to be used. In some cases the information can be provided instantly, inexpensively and in a standardized manner over the internet, but in other cases a more researched profile is required.

The seller may also be able to get assistance abroad through the export or trade council or similar institutions in their country, and/or from the commercial sections of embassies abroad, which may assist with market surveys and other studies in that country.

Credit management tips for export success

1. Don’t be convinced by a company’s website or its entry in a telephone directory, as unscrupulous traders can ‘buy’ visibility in order to defraud suppliers.

2. Don’t be satisfied with trade or bank references, as no company will point a supplier towards someone who will give them a bad reference.

3. Don’t be afraid to ask awkward questions, look at the latest company accounts and check for evidence that the company is trading profitably.

4. Don’t be discouraged if the company uses a reputable factor or invoice discounter, as this is a growing means of obtaining finance.

5. Don’t rely on your instincts that a new customer is trustworthy; obtain an objective assessment of risk through a reputable credit reference agency with international reach.

6. Don’t be afraid to ask for full or partial payment up-front. A credit limit is a reward for good payment and not an automatic right of new customers.

7. Don’t rush into increasing a customer’s credit limit because they have paid their first invoice promptly and in full.

پس از پرداخت محصول در درگاه بانکی شما به لینک دانلود محصول برای شما قابل رویت می باشد و شما می توانید اقدام به دانلود کنید.
لازم به ذکر است لینک دانلود به پست الکترونیکی شما نیز ارسال می شود.