زبان تخصصی حقوق تجارت بین الملل - درس پنجم

زبان تخصصی حقوق تجارت بین الملل - درس پنجم


قیمت : 250,000 ریال
دسته بندی : ویدئوخرید محصول


Section 5

درس پنجم زبان تخصصی تجارت بین الملل و حقوق تجارت بین الملل

اولین و راحت ترین شیوه یادگیری زبان تخصصی تجارت بین الملل و حقوق تجارت بین الملل 

مبتکر دوره: علیرضا رجبی - کارشناس ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین الملل از دانشگاه تهران و کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی از واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد.

این شیوه از بیان مطالب در یادگیری زبان تخصصی، از راحت ترین روشهای یادگیری میباشد که تاکنون در ایران ارائه شده است که البته حاصل سالها مطالعه و تجربه عملی در تجارت بین الملل می باشد.

متون انتخاب شده در این دوره از منابع معتبر بوده و دارای اصالت است.

در صورت مداومت در مطالعه متون و تماشای دقیق فیلم های ارائه شده بصورت ادامه دار، زبان آموز به راحتی می تواند در فعالیت های عملی تجارت بین الملل، آزمون های حقوقی و نیز نگارش  قرارداد ها به زبان انگلیسی از آمادگی بسیار بالایی برخوردار گردد. 

متن ذیل مکمل فایل ویدئویی است که میبایست برای فهم و یادگیری بهتر مطلب ارائه شده در فیلم، حتما چندین بار خوانده شود و حداقل سه تا پنج بار از روی آن نوشته شود. که البته بسته به سطح افراد میتواند مقدار مطالعه و نگارش آن کمتر یا بیشتر باشد.

 

حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به پدید آورنده آن می باشد و درصورت در اختیار قراردادن این مطالب برای استفاده دیگران نه تنها پدیدآورنده رضایت قلبی ندارد بلکه حق پیگرد قانونی توسط وی محفوظ است.

Section 5

Manufacturing risks

The concept of product risk could also include some elements of the manufacturing process itself. This risk appears all too frequently when the product is tailor-made or has unique specifications. In these cases there is often no other readily available buyer if the transaction cannot be completed, in which case the seller has to carry the cost of any necessary readjustment, if that is even an option.

Transport risks and cargo insurance

From a general risk perspective it is not only the product but also the physical movement of the goods from the seller to the buyer that has to be evaluated, based on aspects such as the nature of the product, size of delivery, the buyer and their country, and the actual transportation route. Most goods in international trade, apart from smaller and non-expensive deliveries, are covered by cargo insurance, providing cover against physical loss or damage while in transit, by land, sea or air, or by a combination of these modes of transport.

From the seller’s perspective, there are basically three different ways to insure the cargo, either with an open insurance policy covering most or all shipments within the seller’s basic trade as agreed in advance with the insurer, or with a specific insurance policy, covering specific shipments on an ad hoc basis or those which are outside the set criteria of the open policy. The open policy is by far the most common in international trade, normally reviewed on an annual basis, and with a 30- to 60-day cancellation clause should conditions deteriorate substantially. The open cover is the most costeffective alternative, but it also has obvious administrative advantages and will automatically secure the actual coverage of all individual shipments under the policy.

The third basic form of cargo insurance is seller’s interest contingency insurance, normally only offered as a complement to the open policy or as an integral part of a specific policy.

The seller should bear in mind that cargo insurance is a specialized business, where cover and conditions may vary according to the commodity or goods to be shipped, the transportation route and the mode of transport, which is a major reason why open policy cover is the most common in international trade. But normal risk management procedures will always apply: new and adverse conditions and/or additional risks must be reported or approved by the insurer, and the policy normally excludes loss or damage due to wilful misconduct or insufficient, unsuitable or inadequate packing or container stowage by the assured party.

Cargo insurance can be obtained directly from an insurance company or, very often today, directly through the transporting company or the forwarding agent handling the goods. In some countries it is also quite common to use independent cargo insurance brokers, who may be more able to select the most cost-efficient insurance package, based on specific conditions or the trade structure in each individual case.

پس از پرداخت محصول در درگاه بانکی شما به لینک دانلود محصول برای شما قابل رویت می باشد و شما می توانید اقدام به دانلود کنید.
لازم به ذکر است لینک دانلود به پست الکترونیکی شما نیز ارسال می شود.