زبان تخصصی حقوق تجارت بین الملل - درس اول

زبان تخصصی حقوق تجارت بین الملل - درس اول


قیمت : 250,000 ریال
دسته بندی : ویدئوخرید محصول


اولین و راحت ترین شیوه یادگیری زبان تخصصی تجارت و حقوق تجارت بین الملل 

مبتکر دوره: علیرضا رجبی - کارشناس ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین الملل از دانشگاه تهران و کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی از واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد.

این شیوه از بیان مطالب در یادگیری زبان تخصصی، از راحت ترین روشهای یادگیری میباشد که تاکنون در ایران ارائه شده است که البته حاصل سالها مطالعه و تجربه عملی در تجارت بین الملل می باشد.

متون انتخاب شده در این دوره از منابع معتبر بوده و دارای اصالت است.

در صورت مداومت در مطالعه متون و تماشای دقیق فیلم های ارائه شده بصورت ادامه دار، زبان آموز به راحتی می تواند در فعالیت های عملی تجارت بین الملل، آزمون های حقوقی و نیز نگارش  قرارداد ها به زبان انگلیسی از آمادگی بسیار بالایی برخوردار گردد. 

متن ذیل مکمل فایل ویدئویی است که میبایست برای فهم و یادگیری بهتر مطلب ارائه شده در فیلم، حتما چندین بار خوانده شود و حداقل سه تا پنج بار از روی آن نوشته شود. که البته بسته به سطح افراد میتواند مقدار مطالعه و نگارش آن کمتر یا بیشتر باشد.

حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به پدید آورنده آن می باشد و درصورت در اختیار قراردادن این مطالب برای استفاده دیگران نه تنها پدیدآورنده رضایت قلبی ندارد بلکه حق پیگیری قانونی توسط وی محفوظ است.

 

Section 1

Introduction to international trade transaction

An international trade transaction, no matter how straightforward it may seem at the start, is not completed until delivery has taken place, any other obligations have been fulfilled and the seller has received payment. This may seem obvious; however, even seemingly simple transactions can, and sometimes do, go wrong.

There are many reasons why these things happen, but behind them all is the basic fact that the risk assessment of the transaction and/or the way these risks were covered went wrong. An example is the risk assessment of the customer, where exporters do not always fully realize that some larger countries are divided into regions or states, often with different cultures, which may affect trade patterns and practices. In some countries, what the seller thought was a signed contract may just be seen as a letter of intent by the buyer until it also has been countersigned by a more senior and internally authorized manager. Or it may be that the seller has agreed to terms that were previously used but are not suitable in a changed environment or due to changes in their own business.

پس از پرداخت محصول در درگاه بانکی شما به لینک دانلود محصول برای شما قابل رویت می باشد و شما می توانید اقدام به دانلود کنید.
لازم به ذکر است لینک دانلود به پست الکترونیکی شما نیز ارسال می شود.