words and phrases guide

words and phrases guide


قیمت : رایگان
دسته بندی : کتابدانلود محصول


Words and Phrases Guide

A Guide to plain Legal language

راهنمای جامع لغات حقوقی که شیوه درست بکارگیری آنها را گوشزد نموده و توصیه می کند که چه واژه ای بهتر است در متون حقوقی استفاده بشود یا نشود و مثال های مختلفی را برای آنها بیان می دارد.

پس از پرداخت محصول در درگاه بانکی شما به لینک دانلود محصول برای شما قابل رویت می باشد و شما می توانید اقدام به دانلود کنید.
لازم به ذکر است لینک دانلود به پست الکترونیکی شما نیز ارسال می شود.