آدرس

استان تهران - تهران

شماره تماس

09129627813

پست الکترونیکی

info@rajabicontract.com

تحلیل اقتصادی تفسیر قراردادی

۵ بهمن ماه ۱۳۹۹

تفسیر قرارداد یعنی تشخیص مفهوم مقررات قرارداد. هدف این است که مضمون و مفاد عقد به درستی روشن شود. به عبارت دیگر، دادرس یا داور شروط و مفاد قرارداد را در مرحله تفسیر قرار داد شناسایی میکند.

مشاهده

10 Common Mistakes in Business Contracts

۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۹

Common Mistakes in Business Contracts

مشاهده

مهمترین معایب رایج در تنظیم قرارداد های بین المللی

۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۰

مهمترین معایب رایج در تنظیم قرارداد های بین المللی که عدم رعایت و دقت در آنها بیشتر از دیگر موارد است.

مشاهده

قرارداد های اپلیکیشن موبایل

۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۰

برای دراختیار قراردادن برنامه های موبایل ( از قبیل طراحی و مدیریت Mobile App ) در جهت توسعه بازار و فعالیت های تجاری دیگران مطمئنا نیاز به یک قرارداد منسجم برای حفظ حقوق و تعهدات خود و طرف مقابل دارید.

مشاهده

بندها و شروط اساسي در تنظيم قراردادهای بين المللي

۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۰

بندها و شروط اساسي در تنظيم قراردادهای بين المللي

مشاهده