آدرس

استان تهران - تهران

شماره تماس

09129627813

پست الکترونیکی

info@rajabicontract.com

نقش مشاوره در عقد قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی

۵ بهمن ماه ۱۳۹۹

تنظیم قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی بعنوان یکی از موضوعات غیر قابل اجتناب در روابط بازرگانی می باشدکه با پیچیدگی های فراوانی روبرو ست. چگونگی تنظیم یک قرارداد تجاری برپایه رعایت منافع طرفین و داشتن آگاهی کامل در قبول تعهدات مندرج در قرارداد با حفظ اصول و حقوق مورد نظر اشخاص از جمله مواردی است

مشاهده

نگاه حقوقی برای شروع یک استار ت آپ موفق ( از ایده تا عمل )

۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۰

نگاه حقوقی برای شروع یک استار ت آپ موفق ( از ایده تا عمل )

مشاهده

اینکوترمز 2020

۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۰

راهنمای جامع اینکوترمز ۲۰۲۰ برای تسهیل تجارت در دنیای بین الملل ، اتاق بازرگانی بین المللی ( ICC ) مجموعه ای از اصطلاحات را بنام اینکوترمز منتشر نموده است که معمولا بازرگانان بین المللی از آنها در معاملات خود استفاده می نمایند.

مشاهده