آدرس

استان تهران - تهران

شماره تماس

09129627813

پست الکترونیکی

info@rajabicontract.com

شخصیت حقوقی و جایگاه آن در فقه

۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۹

در یک جمع‌بندی فقهی می‌توان برای شخصیت حقوقی ۳ مصداق کلی تعیین نمود: - دسته‌ای که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند. مثل: شرکتهای تجاری در مفهوم کنونی - اموالی که به اهداف خاصی اختصاص داده شده‌اند. مثل: وقف - منصب یا عنوانی حقیقی که برای آن شخصیت حقوقی اعتبار شده باشد. مثل: امامت

مشاهده