قرارداد های اپلیکیشن موبایل

قرارداد های اپلیکیشن موبایل

پنجشنبه ۳ فروردین ماه ۱۴۰۲

برای دراختیار قراردادن برنامه های موبایل ( از قبیل طراحی و مدیریت Mobile App ) در جهت توسعه بازار و فعالیت های تجاری دیگران مطمئنا نیاز به یک قرارداد منسجم برای حفظ حقوق و تعهدات خود و طرف مقابل دارید.

برای دراختیار قراردادن برنامه های موبایل ( از قبیل طراحی و مدیریت mobile app ) در جهت توسعه بازار و فعالیت های تجاری دیگران مطمئنا نیاز به یک قرارداد منسجم برای حفظ حقوق و تعهدات خود و طرف مقابل دارید.

 لذا حتما در قرارداد های ارائه خدمات طراحی و مدیریت برنامه های موبایل به نکات ذیل نیز توجه نمایید:

1. تعیین دقیق محدوده خدمات طراحی، برنامه نویسی، مدیریت و ...

2. مالکیت معنوی و ابعاد حقوقی آن

3. نحوه حفظ اطلاعات محرمانه هر یک از طرفین قرارداد

4. محدوده گارانتی و حد مسئولیت طرفین قرارداد

5. تعیین مدت زمان دقیق همکاری و تعیین تکلیف مدیریت پروژه بعد از قطع همکاری

6. تعیین تکلیف موضوع ارتقاء برنامه برای خدمات جدید در آینده

 

نظر خود را بگذارید