آدرس

استان تهران - تهران

شماره تماس

09129627813

پست الکترونیکی

info@rajabicontract.com

تحلیل اقتصادی تفسیر قراردادی

۵ بهمن ماه ۱۳۹۹

تفسیر قرارداد یعنی تشخیص مفهوم مقررات قرارداد. هدف این است که مضمون و مفاد عقد به درستی روشن شود. به عبارت دیگر، دادرس یا داور شروط و مفاد قرارداد را در مرحله تفسیر قرار داد شناسایی میکند.

مشاهده

نقش مشاوره در عقد قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی

۵ بهمن ماه ۱۳۹۹

تنظیم قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی بعنوان یکی از موضوعات غیر قابل اجتناب در روابط بازرگانی می باشدکه با پیچیدگی های فراوانی روبرو ست. چگونگی تنظیم یک قرارداد تجاری برپایه رعایت منافع طرفین و داشتن آگاهی کامل در قبول تعهدات مندرج در قرارداد با حفظ اصول و حقوق مورد نظر اشخاص از جمله مواردی است

مشاهده

10 Common Mistakes in Business Contracts

۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۹

Common Mistakes in Business Contracts

مشاهده

شخصیت حقوقی و جایگاه آن در فقه

۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۹

در یک جمع‌بندی فقهی می‌توان برای شخصیت حقوقی ۳ مصداق کلی تعیین نمود: - دسته‌ای که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند. مثل: شرکتهای تجاری در مفهوم کنونی - اموالی که به اهداف خاصی اختصاص داده شده‌اند. مثل: وقف - منصب یا عنوانی حقیقی که برای آن شخصیت حقوقی اعتبار شده باشد. مثل: امامت

مشاهده

مهمترین معایب رایج در تنظیم قرارداد های بین المللی

۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۰

مهمترین معایب رایج در تنظیم قرارداد های بین المللی که عدم رعایت و دقت در آنها بیشتر از دیگر موارد است.

مشاهده

قرارداد های اپلیکیشن موبایل

۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۰

برای دراختیار قراردادن برنامه های موبایل ( از قبیل طراحی و مدیریت Mobile App ) در جهت توسعه بازار و فعالیت های تجاری دیگران مطمئنا نیاز به یک قرارداد منسجم برای حفظ حقوق و تعهدات خود و طرف مقابل دارید.

مشاهده

نگاه حقوقی برای شروع یک استار ت آپ موفق ( از ایده تا عمل )

۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۰

نگاه حقوقی برای شروع یک استار ت آپ موفق ( از ایده تا عمل )

مشاهده

اینکوترمز 2020

۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۰

راهنمای جامع اینکوترمز ۲۰۲۰ برای تسهیل تجارت در دنیای بین الملل ، اتاق بازرگانی بین المللی ( ICC ) مجموعه ای از اصطلاحات را بنام اینکوترمز منتشر نموده است که معمولا بازرگانان بین المللی از آنها در معاملات خود استفاده می نمایند.

مشاهده

بندها و شروط اساسي در تنظيم قراردادهای بين المللي

۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۰

بندها و شروط اساسي در تنظيم قراردادهای بين المللي

مشاهده